OBNOVA SOUSTAVY RETENČNÍCH NÁDRŽÍ

Základní myšlenkou obnovy a rozvoje Manského dvora je dosažení souladu činnosti člověka a přírody. Proto jako první velký projekt byla zdánlivě nelogicky vypracována – Obnova soustavy retenčních nádrží Manský dvůr. Jde o čtveřici nádrží, která byla založena ve 30. letech dvacátého století podle projektu Prof. Dr. Karla Schäferny , až na první rybník, který je na mapách doložen již v 19. století.

Příklad proměn třetí z nádrží, tzv. Trojky, dokumentuje fotoseriál.

Na počátku obnovy bylo údolí Manského potoka téměř neprůchodné a les, zejména na pravém břehu vlivem obtížné přístupnosti, byl po desítky let neudržovaný. Vize obnovy rybníků, které by zadržovaly vláhu v krajině, poskytovaly útočiště živočichům a lidem místo pro příjemné procházky, se kromě vlastníka všem jevila jako neuskutečnitelná. I přesto si majitel nechal vypracovat projekt, se kterým se několik let ucházel o poskytnutí dotace. V roce 1998 se to podařilo a neprodleně byly zahájeny práce. V roce 2002 byla stavba zkolaudována a příroda postupně zaceluje s lidskou pomocí rány, které nevyhnutelně stavební činnost způsobila.

 M A N S K Ý   D V Ů R