Kniha "MANSKÝ DVŮR - netradiční průvodce"

Kniha byla napsána milovníky svého kraje pro lidi podobně smýšlející. V podtitulu názvu je „Netradiční průvodce“.
Průvodce proto, že popisuje území čtyř správních obcí v okolí Manského Dvora. Jsou jimi:
1. Dolní Žandov,
2. Milíkov,
3. Kynžvart a
4. Stará Voda.
A netradiční proto, že občas cituje různé prameny a jde do větší šíře souvislostí.
Autoři proto předpokládají, že, pokud si knihu pořídíte, máte zájem o popisovaný kraj, a to zejména se snahou poznat jeho dějiny, jak byly utvářené přírodními, ale i širšími hospodářskými, rodovými a dalšími podmínkami. Popisovaná oblast je nedílnou součástí dějin českého národa a jeho politického, hospodářského a kulturního vývoje. Objevují se zde však některé výrazné krajové odlišnosti v četných proměnách, jimiž v minulosti oblast prošla.


Na titulní stránce jsou znaky obcí, jejichž správního území se text knihy dotýká:
Ukázka z kapitoly o Dolním Žandovu


 

 M A N S K Ý   D V Ů R