PENSION Manský Dvůr, 354 93 Dolní Žandov
telefon: +420 721 373 251
e-mail:penzion@manskydvur.czUBYTOVÁNÍ - CENÍK

SEZÓNA / SEASON : 1.4.-30.9. + 20.12. - 2.1.
MIMOSEZÓNA / OUT-OF-SEASON : zbytek roku / rest of the year

Za psa nebo kočku se platí jednorázový poplatek 200 Kč za pobyt
For your dog or cat you pay one-time fee 200 Kč per stay


M A N S K Ý   D V Ů R