STARÉ MÍSTNÍ ODRŮDY OVOCNÝCH STROMŮ


České pohraničí se vyznačovalo specifickou ovocnářskou školou. Poslední zástupci dožívajícího genofondu jsou i na Manském dvoře. Zásluhou Českého svazu ochránců přírody, jmenovitě Ing. Bartoše, byly stromy zmapovány a identifikovány. Ve spolupráci s ESOP jsou nyní vysazovány mladé podnože s rouby těchto odrůd. Máte-li zájem se s touto zajímavostí seznámit, přijeďte k nám.
PROCHÁZKY


Na rozlehlých pozemcích velkostatku se lze kochat krásami přírody: v údolí s kaskádou rybníků, v lesích (projevíte-li zájem, s výkladem o péči o les), lukách s výhledy do kraje, pozorováním pasoucích se hospodářských zvířat i divoké zvěře, či se podívat na židovský hřbitov. A třeba si nasbíráte cestou houby: pokud budete ubytováni v domku nebo v některém z apartmánů, můžete si z nich něco sami připravit.

PĚŠKY DO NEJBLIŽŠÍHO OKOLÍ


Manský Dvůr leží mezi CHKO Český les a CHKO Slavkovský les. Ať se vydáte na kteroukoli stranu, najdete nějakou zajímavost. Do Slavkovského lesa můžete buď přes Úbočí, kde tabule připomíná historii strážního hradu a poblíž leží další židovský hřbitov, nebo přes Podlesí. Uvítá vás majestátní příroda a pokud jste zdatní chodci, můžete se vydat třeba na Kladskou, nebo do Kynžvartu. Kynžvart je známý Metternichovským zámkem, ale za vidění stojí i zříceniny hradu Kynžvart. Vydáte-li se na opačnou stranu, můžete se potěšit místní tradiční architekturou v Salajně, nebo dojít na nejvyšší vrchol Českého lesa Dyleň.

 

 M A N S K Ý   D V Ů R