O nás

Pokoušeli jsme se vymyslet něco, co by nás přiblížilo těm, kteří u nás nebyli. Nedávno jsme se dívali do naší návštěvní knihy a našli jsme text, který vlastně vyjadřuje to, o co se snažíme:

V časopise, který ženám a matkám podává informace o moderním životním stylu byl v rámci propagace agroturistiky představen i náš statek Manský Dvůr:

Část našich hostů si objednává pobyt přímo, část přes zprostředkovatele, například booking.com. Tato společnost provádí u svých zákazníků průzkum spokojenosti. Zákazníky byli nejen naši občané, ale také ve velké míře cizinci, kteří naše služby srovnávají se svými standardy. Proto jsme byli potěšeni výsledkem 9,4 z deseti bodů. Zavazuje nás to pro další práci a svým zákazníkům za vysoké hodnocení děkujeme.

 

 M A N S K Ý   D V Ů R