KNIHY O MINULOSTI KRAJE
Jako jeden z prvních členů týmu, který se podílel na oživování Manského Dvora, je pan Zdeněk Buchtele. Je jednou z významných osobností kraje, která přispěla k řadě historických objevů, které byly podloženy pečlivou literární rešerší i prací v terénu. Protože se mu nikdy nepříčila námaha, zachránil např. hrad Vildštejn, kam s rodinou jezdil vlastníma rukama opravovat a konzervovat za minulého režimu zanedbanou zříceninu.
Jeho publikační činnost naleznete např. http://biblio.hiu.cas.cz

Na Manském Dvoře se svými přáteli a za podpory majitele vybudoval malé muzeum s nálezy z mariánskolázeňska a chebska. O muzeu se můžete něco dozvědět v rubrice "Aktivity na Manském Dvoře". Počítáme ho proto do volného sdružení "Okruh Slavkovského lesa" nejen s jeho muzeem, ale i tak, že si u nás můžete koupit některé z jeho publikací, některé spoluautorsky s jeho přítelem R.Švandrlíkem a dalšími.

Buchtele, Z.: Objevy a zajímavosti v okolí Mariánských Lázní
45,- Kč

Švandrlík, R., - Buchtele, Z.: Mnichov městečko u Mariánských Lázní
130,- Kč

Švandrlík, R., - Buchtele, Z.: Krajem kolem Podhory
110,- Kč

Buchtele, Z.: Hrady Kynžvart a Boršengrýn ...nezůstal kámen na kameni
40,- Kč

Švandrlík, R., - Buchtele, Z.: Rájov, historie a památky
90,- Kč

Švandrlík, R., - Buchtele, Z.: Sítiny, historie a památky
90,- Kč

Buchtele, Z. - Bouček, P.: Osudy hradu Vildštejn ve Skalné a hradu Starý Rybník.
90,- Kč

Švandrlík, R.: Johan Josef Nehr a Mariánské Lázně
40,- Kč

Bureš, V., Bureš, R., Buchtele, Z.: Nejen Třísekersko aneb jaká utramchaná prauda
Vzpomínky Václava Bureše, 1. část
vyprodáno
Vyprávění příslušníka rodu s exulantskými kořeny z doby Marie-Terezie

Bureš, V., Bureš, R., Buchtele, Z.: Nejen Třísekersko aneb krapet nahrdlouháno
Vzpomínky Václava Bureše, 2. část
50,- Kč
Vyprávění příslušníka rodu s exulantskými kořeny z doby Marie-Terezie

Buchtele, Z.: Co se to děje, clověče? aneb Čtení pro silné žaludky
50,- Kč
Je dobré si připomenout, co se psalo v tisku, jak jsme mysleli, čemu jsme naletěli.

Máte-li o historii našeho kraje hlubší zájem, můžete navštívit stránky www.hamelika.cz

 M A N S K Ý   D V Ů R