NOVÁ ALEJ

Ze statku si lze udělat příjemnou procházku k Černému rabníku. Část cesty, asi půl kilometru byla z jedné strany lemována hromadami zarostlými náletovámi dřevinami a bolševníkem. Tak jsme se rozhodli, že s tím něco uděláme.
Za léta pozorování jsme si všimli, že někdy přijdou vichry od jihovýchodu, které se rozběhnou po loukách a pak v lese nadělají škody. Tak jsme si představovali, že by bylo krásné, urovnat ty hromady, aby šlo bojovat s bolševníkem a vysázet topolovou alej. V roce 2010 jsme naspořili potřebné prostředky a dali se do díla.
Na připojených obrázcích můžete vidět naše snažení.
Původní stavPodzim 2010 - započetí prací

Po vykácení divokých náletů přijela technika. Bylo třeba odstranit pařezy a hlavně kameny a další odpad, který tam kdysi nakupili nezodpovědní hospodáři při stavbě cesty. To bylo místo, kde se nebylo možné zbavit bolševníku.
Z urovnaného terénu jsme vysbírali kameny a nechali přírodě rok na zacelení rány.Jaro 2012 - alej je tu

Nebylo to snadné, ale nakonec se nám podařilo stovku topolů sehnat.
Když jsme alej vysázeli, museli jsme se potýkat s nepřízní počasí - suchem. Tak jsme z rybníka vozili vodu a zalévali.
Naše péče neskončila s létem. V zimě stromkům hrozí okus od zvěře. Tak jsme je ještě ochránili pletivem.
A teď se těšíme na výsledek. V republice můžete vidět dost nových alejí. Ale my jsme to udělali pro radost sobě i druhým a ne abychom se obohatili z dotací. Pěkně za své.A v létě 2012

 

 M A N S K Ý   D V Ů R