O naší přírodě


Velkostatek Manský Dvůr má přes 300 hektarů vlastních pozemků. Jsou na nich louky, rybníky a lesy, které jsou vhodné k vycházkám pro všechny, kteří mají rádi přírodu.


Žlutou čarou je na snímku přibližně vykreslen obrys pozemků velkostatku Manský Dvůr


Najdete zde klid, a pokud sami budete ohleduplní a vnímaví, můžete nalézt plno pozoruhodných věcí v každé roční i denní době.

Budete-li mít štěstí, dost trpělivosti a budete se chovat tiše a pozorně, možná uvidíte něco z toho, čeho jsme si všimli my a vyforografovali pro vás.

Abyste mohli také pozorovat dění v lese, zbudovali jsme pro vás dva posedy.

Lesnictví v Českých zemích má jednu z nejdelších tradic na světě. Projevíte-li zájem, bude možné vám v lese ukázat, jak se hospodaří. A někdy se přitom musíme postarat o nalezenečky.

Protože Manský Dvůr leží na samotě a od nejbližších sídel je kryt terénními vlnami a nemá žádné pouliční osvětlení, můžete mít v noci nevšední zážitek z nebe plného hvězd. Rovněž můžete zde prožít nádherná rána ve všech ročních obdobích.


 

 M A N S K Ý   D V Ů R