CYKLOTURISTIKA


Manský Dvůr leží na jedné z cyklostezek. Jsou odtud možné výjezdy do CHKO Slavkovský les, nebo na Magistrálu Český les. Na Manském Dvoře se mužete občerstvit během Vaší výpravy, nebo se Manský Dvůr může stát východiskem a cílem Vašich výletů, využijete-li možnosti ubytování v penzionu, nebo ve venkovském domku. 

 M A N S K Ý   D V Ů R