Manský Dvůr získal 2. místo v ročníku 2014/15 soutěže "Má vlast cestami proměn"

Soutěž odstartovala 10. 5. 2014 na pražském Vyšehradě:
Všem, kteří jste nás svým hlasem podpořili DĚKUJEME.
Jen díky Vám jsme získali 2. místo v republice !!!


Již čtvrt století se snažíme z trosek obnovit historický velkostatek. Jak se můžete dozvědět v kapitole "Historie a rozvoj", této cestě jsme už prošli řadou etap. Považujeme za důležité, aby všechny kroky jednak směřovaly k vytvoření prostředí, které ztělesňuje soulad přírody s lidskou činností. Zároveň se snažíme, aby Manský dvůr byl opět životaschopným organizmem, což by mu mělo zajistit dlouhodobé přežití.

Naše, zatím poslední rekonstrukce prováděná v rámci obnovy statku Manský dvůr, se týkala rozpadlé stodoly. Cílem byla nejen její záchrana, ale také její využití. Protože za sto let došlo ke změně potřeb, její využívání jako stodoly již nemělo budoucnost. Zemědělská činnost se přesunula do již dříve zrekonstruovaného kravína a jeho sousedství. Bývalá stodola proto získala nový význam v rámci penzionu, a sice poskytnout ubytovaným a případně i dalším zájemcům možnost sportovního vyžití i za horšího počasí. Tělocvična nabízí možnost her (hřiště: volejbal, nohejbal, badminton, dvouhra tenis, košíková na jeden koš), plochu pro aerobic a podobná cvičení a lezeckou boulderingovou stěnu. 

 M A N S K Ý   D V Ů R