MANSKÝ DVUR DNES A ZÍTRA

Usilujeme o to, aby se Manský Dvůr znovu stal autonomním ekonomickým organizmem. Manský Dvůr se v budoucnosti má stát místem, které bude nabízet veřejnosti vzácný soulad mezi přírodou a činností člověka. S touto představou byla obnovena kaskáda čtyř vodních nádrží pod statkem (viz Rybníky), byl zlepšen stav zanedbaného lesa (viz Příroda na Manském dvoře), zásadním způsobem jsou postupně opravovány budovy statku (viz Historie a rozvoj nebo Novinky). Je třeba zdůraznit, že tyto úspěchy na cestě k novému životu Manského dvora jsou možné jen díky vzniku party zanícených lidí, z nichž každý přispívá v oblasti odpovídající jeho odbornosti.

 M A N S K Ý   D V Ů R