MANSKÝ DVUR DNES A ZÍTRA

Usilujeme o to, aby se Manský Dvůr znovu stal autonomním ekonomickým organizmem. Manský Dvůr se v budoucnosti má stát místem, které bude nabízet veřejnosti vzácný soulad mezi přírodou a činností člověka. S touto představou byla obnovena kaskáda čtyř vodních nádrží pod statkem (viz Rybníky), byl zlepšen stav zanedbaného lesa (viz Příroda na Manském dvoře), zásadním způsobem jsou postupně opravovány budovy statku (viz Historie a rozvoj nebo Novinky). Je třeba zdůraznit, že tyto úspěchy na cestě k novému životu Manského dvora jsou možné jen díky vzniku party zanícených lidí, z nichž každý přispívá v oblasti odpovídající jeho odbornosti.

Chceme, aby se Manský Dvůr stal centrem volného sdružení "Okruh Slavkovského lesa".

Toto sdružení má spojovat lidi v tomto kraji, kteří vzali osud do svých rukou a zároveň rozvíjejí různé tradice, kulturu v nejširším slova smyslu. V budoucnu budeme o nich na našich stránkách uvádět informace, které Vám umožní je navštívit, něco nového se dozvědět a případně si něco pěkného u nich koupit.

 M A N S K Ý   D V Ů R