KNIHOVNA

Abyste se nenudili, až budete vyčerpáni nebo bude venku nevlídně, můžete si počíst v našich knihách. Postupně budovaná knihovna vznikla z vyřazených knih veřejné knihovny v Ostrově n. O. díky spolupráci s její tehdejší ředitelkou, Ing. Světlanou Hančovou. 

 M A N S K Ý   D V Ů R