NAŠE ZVÍŘÁTKA


Protože je tu klid a Manský Dvůr je na samotě, můžete zde být v bezprostředním kontaktu s našimi zvířátky. Na noc jdou spát do bezpečí ohrady, nebo kurníku, vedne jsou ve výběhu, nebo si volně chodí po okolí. Najdete zde malou kontaktní ZOO, kde si Vaše děti mohou pohrát s drobným hospodářským zvířectvem.

K našim zvířtkům se chovejte ohleduplně, neubližujte jim, pokud je budete chtít krmit, nejdříve se nás zeptejte, jestli můžete.

Kromě zvířátek v naší malé ZOO, máme tovněž zemědělský provoz. Nevstupujte za ohradník, plemenní býci mohou být životu nebezpeční !!!

Naši psi jsou pracovní. Máme je oddělené mimo rekreační areál. Raději si jich nevšímejte a už vůbec je nedrážděte !!!


 

 M A N S K Ý   D V Ů R