TĚLOVCIČNA


Snažíme se, aby Manský dvůr byl místem, které je výrazem všestrannosti člověka.
Proto kromě péče o přírodu, vybudování muzea, knihovny, kontaktní ZOO, jsme se rozhodli horní stodolu přestavět pro sportovní účely.

Zrekonstruovaná stodola rozšřuje možnosti pro návštěvníky v období, kdy nebude příznívé počasí.
Ale nejen tehdy.
Poskytuje také zázemí pro akce různého druhu, jako jsou vícedenní školení, soustředění apod.

Pokud budete tělocvičnu chtít využít, přivezte si s sebou sálovou obuv, která nešpiní podlahu.


Tělocvična je připravená k provozování několika sportů, jako je voljbal, nohejbal, bedminton, tenis - dvouhru, košíkovou na jeden koš. Kromě toho je zde lezecká stěna pro bouldering a plocha pro aerobic a podobná cvičení. Okolí tělocvičny umožňuje kombinovat sport uvnitř a činosti pod širým nebem.

Akce pod názvem
"STAVEBNÍ ÚPRAVY MANSKÝ DVŮR, BUDOVA "E" - přestavba stodoly na sportovní zařízení"
byla realizována v letech 2012-2013 za podpory:


 

 M A N S K Ý   D V Ů R