SPORTOVNÍ RYBOLOV


V údolí pod statkem je v krásném klidném prostřdí zrekonstruovaná kaskáda retenčních nádrží. Pro vytvoření biologické rovnováhy byly do nádrží vysazeny jak býložravé tak i dravé ryby. Návštěvníci si mohou u pana Kortana, provozovatele penzionu, zakoupit rybářský lístek, případně si mohou také zapůjčit rybářské náčiní. 

 M A N S K Ý   D V Ů R