KOZÍ FARMA
V rámci připravovaného volného sdružení "Okruh Slavkovského lesa" je jako první kolega kozí farma v Malé Šitboři. Je vzdálená asi 3 km od Manského Dvora. Rádi Vám vysvětlíme, jak se tam dostanete.Zvířata žijí ve velmi čisté přírodě a je o ně dobře postaráno. Proto je mléko od koz z tohoto chovu velmi kvalitní.
Majitelé vám ho mohou prodat jako takové, nebo již ve zpracované podobě jako tvaroh, nebo kozí sýry. Sýry jsou buď přírodní, nebo ochucené různým kořením. Jen si vybrat!

 M A N S K Ý   D V Ů R